Притужбе

Притужбу на рад Државног правобранилаштва може поднети свако лице које има оправдани интерес и које се обратило Државном правобраниоцу за поступање у стварима за које је надлежно Државно правобранилаштво. Грађани притужбе подносе ради ефикаснијег остваривања и заштите својих права. Притужба не сме имати неразумну или увредљиву садржину, јер ће се сматрати да подносилац злоупотребљава своје право на подношење притужбе.

Top